Results

 

University Toppers

 • akshayAkshay
 • shilpiShilpi
 • tarun Tarun
 • shiwani Shiwani
 • ankush Ankush
 • chitralekha Chitralekha

 

College Toppers

 • akshayUTTAM DAHAL (NEPAL) (84.56%)
  Diploma Mechanical Engg.
 • akshayDAVINDER SHARMA (80.8%)
  CSE-Semester-7th
 • akshaySAHIL GUPTA (83.9%)
  CE-Semester-5th

 

Department Toppers


7th Semester

 • BATOOL
  Percentage - 82.4
  Position - 1st (CE)
 • SAROJ
  Percentage - 79.8
  Position - 2nd (CE)
 • RENU
  Percentage - 75.8
  Position - 3rd (CE)
 • ABID HUSSAIN
  Percentage - 82.2
  Position - 1st (CSE)
 • VIRENDER KUMAR
  Percentage - 77.5
  Position - 2nd (CSE)
 • PRABHU LAMSAL
  Percentage - 75.6
  Position - 3rd (CSE)
 • ANU KAMBOJ
  Percentage - 80.1
  Position - 1st (ME)
 • RAJAT MITTAL
  Percentage - 80.1
  Position - 1st (ME)
 • DEPAK RANA
  Percentage - 78.2
  Position - 2nd (ME)
 • SHIVAM GARG
  Percentage - 76.3
  Position - 3rd (ME)
 • TOWSEEF AHMAD LONE
  Percentage - 73
  Position - 1st (EEE)
 • SURYAKANT DUBEY
  Percentage - 72.42
  Position - 2nd (EEE)
 • SHIVANI
  Percentage - 71
  Position - 3rd (EEE)

 • 5th Semester


 • ISHA
  Percentage - 80.4
  Position - 1st (CSE)
 • BRIJ MOHAN
  Percentage - 78.8
  Position - 2nd (CSE)
 • REKHA
  Percentage - 77.7
  Position - 3rd (CSE)
 • VIVEK KUMAR
  Percentage - 72.3
  Position - 1st (EEE)
 • RITIK
  Percentage - 82.0
  Position - 1st (CE)
 • NIKESH
  Percentage - 80
  Position - 2nd (CE)
 • SACKTHY
  Percentage - 79.7
  Position - 3rd (CE)