Results

 

University Toppers

 • akshayAkshay
 • shilpiShilpi
 • tarun Tarun
 • shiwani Shiwani
 • ankush Ankush
 • chitralekha Chitralekha

 

College Toppers

 • akshayUTTAM DAHAL (NEPAL) (84.56%)
  Diploma Mechanical Engg.
 • akshayDAVINDER SHARMA (80.8%)
  CSE-Semester-7th
 • akshaySAHIL GUPTA (83.9%)
  CE-Semester-5th

 

Department Toppers


7th Semester

 • SAMIULLAH SHABIR
  Percentage - 77.4
  Position - 1st (CE)
 • YAWAR HUSSAIN
  Percentage - 76.8
  Position - 2nd (CE)
 • SEEMA ANJUM
  Percentage - 75.8
  Position - 3rd (CE)
 • DAVINDER SHARMA
  Percentage - 80.8
  Position - 1st (CSE)
 • VISHAL SINGH
  Percentage - 76.5
  Position - 2nd (CSE)
 • BHARTI RANA
  Percentage - 73.6
  Position - 3rd (CSE)
 • ANU KAMBOJ
  Percentage - 80.1
  Position - 1st (ME)
 • RAJAT MITTAL
  Percentage - 80.1
  Position - 1st (ME)
 • DEPAK RANA
  Percentage - 78.2
  Position - 2nd (ME)
 • SHIVAM GARG
  Percentage - 76.3
  Position - 3rd (ME)
 • Azaruddin
  Percentage - 73
  Position - 1st (EEE)
 • Divya Rani
  Percentage - 72.42
  Position - 2nd (EEE)
 • Aamir Rasheeed
  Percentage - 71
  Position - 3rd (EEE)

 • 5th Semester


 • TRILOK NATH SHARMA
  Percentage - 82.4
  Position - 1st (CSE)
 • MUKESH SHARMA
  Percentage - 81.8
  Position - 2nd (CSE)
 • SUMIT SHARMA
  Percentage - 80.7
  Position - 3rd (CSE)
 • SUNIL KUMAR
  Percentage - 72.3
  Position - 1st (EEE)
 • SAHIL GUPTA
  Percentage - 83.9
  Position - 1st (CE)
 • AKHIL SHARMA
  Percentage - 83
  Position - 2nd (CE)
 • ANARESH PRASHER
  Percentage - 80.7
  Position - 3rd (CE)